4.4. - Jarní dílna v Hudebním knoflíku

25.4. - Jarní dílna v Chocni
3 volná místa

3.-7.7. - Zpívání na Pasekách pro ženy
dílna je plná

10.-14.7. - Písně dvou světů na Pasekách
volná místa

Otevřená skupina v Út 9-10.30
Přijďte se prodýchat, naladit a rozeznít!
POZOR v březnu 2020 nezpíváme!

Volná místa v pravidelných uzavřených skupinách od záží 2020

Zpěvník s CD
PÍSNĚ NA CESTY KRAJINAMI DUŠE,
128 lidových písní ve vícehlasých úpravách pro společné zpívání i pro léčení hudbou

videozáznam ze křtu zpěvníku: https://youtu.be/okknjLhCm70
Věčně hřmí hudba pramenů,
vře nádherou květů, valí se překypujícím vřením jar,

proudí ze slunce v šum pšeničných klasů,

v šum stromů, obtížených plody, v tepot srdcí,

v hlasy všeho, co žije, v polibky, ve všem se tříští.

Jako bílé křemeny omyté proudem jiskří se hvězdy v nesmírnosti jejích vln.

Šumí v hrdinských srdcích milujících a zápasících.... (Otokar Březina: Hudba pramenů)