Terapie

Nabízím individuální rehabilitaci hlasu s použitím hlasových technik a psychoterapeutického přístupu a psychoterapii se zapojením práce s hlasem.

Hlas je zobrazením našeho já, toho, kým jsme a jak se cítíme. Práce s hlasem proto může být velmi léčivá. Nabízím bezpečný prostor a citlivý přístup k hledání a vyhmatávání vlastní jedinečnosti tělem a hlasem.

Zpěv a práce s hlasem přes tělo umožňuje také bezpečnou a krásnou práci s emocemi, jejich přímé tvarování, ovlivňování jejich mohutnosti a jejich plné prožití a vyjádření. Zejména staré hluboké rány duše a traumata těla je možno hlasem a dobrou písní efektivně hojit.