Dosažené vzdělání

 • Hudební věda na FF UK Praha, absolutorium 1997
 • Hudebně pohybová výchova inspirovaná Orffovou školou u Pavla Jurkoviče a Libuše Kurkové – dvouletý cyklus seminářů – 1994-1996
 • semestr muzikoterapie na PedF UK u Tomáše Procházky, 1996
 • Tělo jako nástroj – základy pohybové průpravy, lektoři Jiří Lössl a Anna Caunerová, Artama Praha – 60 hodin, 2008
 • Systematický psychoterapeutický výcvik Instep – 800 hodin, 2004-2009
 • Tělo v pohybu, lektoři Jiří Lössl a Anna Caunerová, Artama Praha – 30 hodin 2009
 • řada muzikoterapeutických a psychoterapeutických seminářů (Jana Procházková, Josef Krček, Silka Uhlig ad.)
 • celkem asi 10 let zpívání v různých pražských sborech (Ensemble Guillaume ad.)
 • Body Mind Centering, lektorka  Anna Sedláčková - 30 hodin, 2013
 • postgraduální kurz v Gestaltterapii (IGT Praha) - 30 hodin 2012-13
 • roky hledání vlastního hlasu a vlastní individuální terapie
 • hlasová výchova u Terezie Blumové, Mgr. Ivany Vostárkové, Marty Šimůnkové ad.