Praxe a účast na projektech (výběr)

 • Hudebně pohybová výchova pro předškolní děti ve studiu Paleta v Břevnově, 1997-1999
 • Pocta Františku Sušilovi – nastudování a vedení řady koncertů se sborem Ensemble Guillaume, 2004
 • lektorování muzikoterapie ve výcviku Katedry sociální práce FF UK Praha, 2004, 2005
 • „Vrásčitá“ – spoluvytváření scénické hudby k autorskému tanečnímu představení Aleny Dittrichové 2009
 • Muzejní noc – workshop akustického vytváření romatické krajiny, Jiřský klášter, NG, 2009
 • Missa La-sol-fa-re-mi – nastudování mše Josquina des Préz se členy Ensemble Guillaume v autentické interpretaci z původní notace pod vedením Rebeccy Stewart, 2009
 • Spolupráce s Alma femina – centrem služeb následné péče pro ženy, 2010
 • Tělo, pohyb, dech, hlas – spolupráce s Jiřím Lösslem, Annou Caunerovou a Radanou Kodetovou při lektorování cyklu pohybových seminářů v rozsahu 60 hodin, 2010
 • Spolupráce s divadlem Continuo, lektorování hlasových technik a písní pro představení – jaro 2010
 • Hudební dílna pro maminky s dětmi v mateřském centru Nová trojka, 2009-2010
 • Vedení dvou seminářů pro Hlasohled, 2007 a 2010 (www.hlasohled.cz)
 • Pořádání pravidelných lekcí a víkendových seminářů prožitkového zpívání pro dospělé již téměř 20 let (Druna, Gradana, Školská 28, Voicecamp, DanceLab ad.)
 • Spolupráce s Mgr.Ivanou Vostárkovou, 2008-2011
 • Muzikoterapie a spoluvytváření vstupního rituálu pro prvňáčky - ZŠ Integra Vsetín, 2010-2012
 • Spolupráce s MgA. Annou Caunerovou
 • Hlasove-psychoterpautické individuální sesse od 2011
 • Hudební hrátky pro rodiče s dětmi a pro děti 6-8 let v RC Macek Kolovraty - od r.2010
 • Postgraduální výcvik IGT - 2012-2013
 • Vedení dílen pro Českou Orffovu společnost - 2012, 2013, 2014
 • Dílna pro NG k výstavě Joži Úprky 2012
 • Dílna  pro NG k výstavě Ludvíka Kuby 2014
 • Pravidelné koncerty za aktivní účasti hudebních amatérů i profesionálů
 • od r.2014 členkou České muzikotrapeutické asociace
 • Dílna pro NG Kde domov můj k výstavě Budování státu 2016
 • Aktivní účast na psychosomatické konferenci v Liberci 2016
 • Aktivní účast na Gestaltkonferenci v Seči 2016
 • Scénický projekt Při jednej dolině s choreografkou Mirkou Eliášovou 2019